Brf Kärravik

Org Nr 716453-1050
Fastighets beteckning: Norra Kärra 5:30
 

Styrelse vald för verksamhetsåret 2018
Ordförande: Lars Johansson
Sekreterare: Kent Norström
Åke Bergkvist,kassör
Mats Hedlund, kommunikation
Hans Nygren,hamn och arbetsdagar
Anne-Lie Niederkorn- Hellqvist, suppleant

Kulör och målarbeskrivning

Brf.Kärraviks ramavtal med våra färgleverantörer